Před pěti lety jsem se začal zajímat

o včelaření a pořídil si první včelstva.

Včelaření mě nadchlo natolik,

že jsem se mu začal věnovat naplno.

Navštívil jsem mnoho našich rezervacích

a pozoroval vztahy lučních rostlin a hmyzu.

Aby nezmizely včely z naší krajiny, je potřeba

chovat odolnější včelstva vůči roztoči Varroa destructor

a aktivně se starat o krajinu.

Tedy obnovovat květnaté louky a

sázet prospěšné stromy a keře.

Proto chovám včely převážně

slovinských linií Včely kraňské,

které jsou schopny se částečně

vypořádat s roztočem samy.

Pěstuji rostliny důležité pro opylovače,

které vysazuji v blízkosti včelnic.

Tím zajišťuji pestrou stravu pro včely a

zvyšuji šanci na přežití včelstev.


Výsadbou rostlin podporuji i ostatní

opylovače a zvyšuji tím biodiverzitu.

Dělám záchranné programy chráněných

druhů rostlin např.

Kokrhel luštinec, Divizna brunátná,

Zvonek hadincový a jiné.

Obnovuji na několika pozemcích

výsadbou sazenic květnaté louky.

Ve spolupráci se slovinským včelařem

Matijou Kostmajem z včelařství Medokošt

Vám nabízíme nejkvalitnější  

  včelí matky dostupné na slovinském trhu, 

včelí oddělky s matkami spářenými 

ve Slovinsku a sazenice rostlin pro zlepšení

podmínek opylovačů v naší krajině.

Slovinské včelařství Medokošt

Kontakty