Přezimované produkční matky značené


Přezimované značené produkční včelí 
matky Apis m. Carnica, 
jsou potomci linie Queens s vynikajícími 
produkčními vlastnostmi, 
testované ve výrobních podmínkách, se silně 
vyjádřeným hygienickým chováním včetně VSH.
Přezimované včelí matky Apis m. carnica 
jsou vhodné pro chov produkčních včelích 
matek a tvorbu oddělků.
Přezimované komerční matky kraňské 
včely Apis m. carnica
 a její potomci odpovídají morfologickým a 
etologickým vlastnostem kraňské včely:
 barevný index, intenzivní jarní vývoj, klidné 
sezení na plástech, mírné chování, dobrý 
medný výnos, malá konzumace zásob v zimě.
Každá matka je zapsána s jedinečným 
rodokmenovým číslem v originální knize 
rodokmenu kraňské včely Apis m. carnica,
 kterou vede Zemědělský ústav 
Slovinska (KIS).
U matky obdržíte výňatek z původní 
knihy o rodokmenu kraňské včely, který 
ukazuje původ včelí matky a místo páření.
K dispozici je omezené množství matek.
Objednávejte co nejdříve.
Termín dodání:16-22 týden
Cena 2700 Kč
Více info na:apis-mellifera-carnica.eu


apis-mellifera-carnica.eu


Kontakt