Značené matky Včely kraňské projekt The Guardians -liniový chovZnačené matky Včely kraňské 
Projekt Guaridans-liniový chov
Chovná oblast BOHOR, Kozjansko
Místo chovu: PODSKALICA
Rozmanitá, vybraná a kontrolovaná místní 
včelí populace Apis m. carnica.
Panenské matky jsou potomky 
špičkových plemen linie Queens.
Včelí matky se páří v kontrolovaném
rádiusu 4,5 km a v hlubokém údolí,
které zajištuje páření jen s místní populací trubců.
Chovatelé: Ivana Kovačević a Matija Koštomaj
Matka je zapsána s jedinečným číslem v 
rodokmenu, v původní knize rodokmenu 
kraňské včely Apis m. carnica, kterou vede 
Zemědělský ústav Slovinska (KIS).
U matky obdržíte výňatek z původní 
knihy rodokmenu kraňské včely, který 
ukazuje původ včelí matky a místo páření.
K dispozici je omezený počet matek. 
Objednávejte co nejdříve.
Termín dodání červen, červenec, srpen.

Cena 2500 Kč

Více informací o projektu Guardians na:Projekt Guardians


Kontakt